21 april 2016

Containervervoer met ADR

JRT Transport verzorgt ook het vervoer van gevaarlijke stoffen. Om dit speciale vervoer op een veilige manier te laten verlopen is het ADR opgesteld. In dit verdrag zijn wettelijke maatregelen opgenomen om het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg te regelen. Al onze chauffeurs zijn in het bezit van een ADR-certificaat, op de hoogte van alle wettelijke bepalingen en weten welke preventieve maatregelen ze in acht moeten nemen bij het laden en lossen. Wij ondersteunen u graag met dit speciale vervoer.