Ga naar de inhoud

Containervervoer
met ADR

JRT Transport heeft veel ervaring in het vervoeren van gevaarlijke stoffen. Om dit gespecialiseerde transport op een veilige manier uit te voeren, hanteren wij strikte naleving van het ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route). Dit verdrag bevat wettelijke voorschriften die het internationale wegtransport van gevaarlijke stoffen reguleren.

Onze ervaren chauffeurs beschikken over een ADR-certificaat en zijn volledig op de hoogte van alle wettelijke bepalingen. Ze nemen alle nodige preventieve maatregelen tijdens het laden en lossen van gevaarlijke goederen. Met ons team staan we klaar om u te ondersteunen bij dit gespecialiseerde vervoer en garanderen we een veilige afhandeling.

IMG-20230803-WA0007